pattern
pattern

Acrylow

Acrylow är en patenterad jäst. En naturlig ingrediens som reducerar bildandet av akrylamid i livsmedel med upp till 93 %.

Förbättra folkhälsan

Även om kraven från EU är stränga så finns det goda möjligheter att uppfylla dem. Livsmedelsproducenter uppmanas att använda de resurser de har till sitt förfogande för att främja folkhälsan. Att använda Acrylow i tillverkningsprocessen bidrar till att reducera bildandet av akrylamid. Acrylow, som är en aktiv jäst, innehåller det naturliga enzymet asparaginase och med hjälp av sin metabolism reduceras bildandet av akrylamid. Den kan, beroende på produkt och kategori, minska akrylamidhalten med upp till 93 %. Helt naturligt.

Så används Acrylow

Acrylow ger minimal förändring i produktionsprocessen då den doseras i mycket små mängder. Acrylow påverkar därmed inte nämnvärt jäsning eller slutproduktens utseende, smak eller textur. Acrylow är resultatet av avancerad forskning och ett omfattande utvecklingsarbete. Det är en patenterad jäststam som bl.a. omvandlar asparagin till asparat. Trots att Acrylow är en aktiv jäst så har den låg jäskraft jämfört med en bagerijäst vilket gör att produktionsprocessen inte påverkas. Acrylow är inte begränsad till jästa livsmedel och kan betraktas som ett processhjälpmedel som enkelt blandas med andra ingredienser.

Acrylow i praktiken

Acrylow används i livsmedelsproduktion. Produkten är som mest effektiv vid temperaturer kring +35-40 °C och doseras i gram per kilo torrvikt. Doseringen är avhängig tillverkningsprocessen, övriga ingredienser samt kontakttiden. Kontakttiden, dvs tiden från när Acrylow blandas med övriga ingredienser fram till upphettning, är avgörande för nedbrytningen av asparagin. En väl anpassad tillverkningsprocess är därför A och O. Längre kontakttider ger högre reduceringsgrad vid lägre dosering, men kan kräva justeringar i processen. Då varje produktionsprocess är unik utförs alltid konsultation och tester före implementering.

Varför Acrylow?

Effektiv – Reducerar akrylamidhalten med upp till 93 %

Robust – Ger samma resultat varje gång

Enkel att använda – Blandas med övriga ingredienser

Produktkvalitet – Påverkar inte utseende, smak eller textur

Naturlig – GMO-fri jäst, utan allergener och tillsatser

Vill du veta mer?

Kontakta oss