pattern
pattern

Hållbarhet

För Jästbolaget, som producerar Acrylow, är hållbarhet inte en trend – det är en del av vårt DNA.

Vi bidrar till en hållbar värdekedja

Vårt hållbarhetsarbete påbörjades för nästan 100 år sedan, då vi 1923 ersatte spannmål med den förnyelsebara råvaran melass som näringskälla till jästen. Vi kunde därmed reducera förbrukningen av jordens resurser. Alltsedan dess har hållbarhetsarbetet varit en integrerad del av vår verksamhet. Då jäst är en naturlig produkt och ofarlig för miljön, har Jästbolagets produkter en förhållandevis liten miljöpåverkan. Men trots att den är liten, påverkar produktionen ändå omvärlden på olika sätt. Vi jobbar därför kontinuerligt med att utveckla våra produkter och processer för att säkerställa att vårt hållbarhetsarbete hela tiden blir bättre.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Läs mer på jastbolaget.se